Sản phẩm nổi bật

Các sản phẩm nhựa nổi bật của công ty Nhựa Hoàng Minh: Chai nông dược, chai dược mỹ phẩm, chai thực phẩm. Sản phẩm gia công ép nhựa, khuôn mẫu chính xác…