Mô tả sản phẩm

Chai nông dược màu trắng
Dung tích: 1lit
Hình dáng: Chai vuông
Dùng đựng hóa chất, phân bón, thuốc bvtv

Bình luận