Mô tả sản phẩm

chai nhựa HD trong dược phẩm: chai nhựa dược phẩm

Hình dáng: Lọ tròn

Dung tích:

Bình luận