Mô tả sản phẩm

Công ty Nhựa Hoàng Minh: Gia công nhựa các chi tiết, sản phẩm:

– Gia dụng: sản phẩm thời trang, mỹ phẩm…

– Công nghiêp: ngành điện, điện thoại…

Bình luận