Mô tả sản phẩm

Chai nông dược: Các loại chai đựng phân bón, thuốc bvtv có:

Hình dáng: Chai vuông

Dung tích: 500ml

Bình luận